សូមប្រយ័ត្នបងប្អូន ធម្មជាតិឆ្នាំនេះកាចណាស់! ហ្វូងសត្វដំរីយ៉ាងតិច ១៨ ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបា.ញ់ ស.ម្លា.ប់នៅពេលមានផ្គររន្ទៈ និងព្យុះភ្លៀង

0
151

ហ្វូងសត្វដំរីយ៉ាងតិច ១៨ ក្បាលត្រូវបានរន្ទះបា.ញ់ស.ម្លា.ប់នៅពេលមានផ្គររន្ទៈ និងព្យុះភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងរដ្ឋអាស្សាមស្ថិតនៅភាគឦសាននៃប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីប៉ុន្មានសប្ដាហ៍មកនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រជាពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានប្រទះឃើញសា.កស.ពសត្វដំរីមួយចំនួនដេកងា.ប់នៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងស្ថិតក្នុងស្រុកណាហ្គាន (Nagaon) នៅរដ្ឋអាស្សាម ហើយពួកគាត់បានជូនដំណឹងនេះដល់មន្រ្តីរុក្ខាប្រមាញ់ដែលបានរកឃើញសាកសពសត្វដំរីទាំងនេះជាបន្តបន្ទាប់។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្រ្តីរុក្ខាប្រមាញ់នៅរដ្ឋអាស្សាមគឺលោក Parimal Suklabaidya បាននិយាយថា សា.ក.ស.ពសត្វដំរីទាំងនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើកោសល្យវិច័យខណៈដែលមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកំពុងធ្វើប្រតិបត្តិការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់នេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានបន្ថែមថា នេះជាឧប្បត្តិហេតុដ៏ក្រៀមក្រំបំផុតមួយ ហើយឧប្បត្តិហេតុបែបនេះមិនដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងព្រៃនៅរដ្ឋអាស្សាមនេះទេប៉ុន្តែពេលនេះភ្លៀងបានបង្អុរធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងអមដោយផ្គររន្ទះលាន់ឮផូងផាំងដែលទំនងជាបានស.ម្លា.ប់សត្វដំរី ១៨ ក្បាលនៅក្នុងព្រៃនេះ។​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដែលមានសត្វដំរីអាស៊ីជាង ៥០% ប៉ុន្តែចំនួនសត្វដំរីប្រភេទនេះបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះដោយសារតែការបាត់បង់ទីជម្រក ការប្រមា.ញ់យកភ្លុក និងការអនុវត្តច្បាប់ព្រៃឈើគ្មានប្រសិទ្ធភាព៕​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​