លោក ខៀវ កញ្ញារិទ្ធិ៖ “ពូកែជឹះបញ្ច្រាស់ពេក ចាប់បានដកប័ណ្ពបើកបរ” តែតាមពិតទៅអ្នកបើកបរមួយចំនួនអត់ខ្វល់រឿងមានប័ណ្ណបើកបរផង

0
977

ហ្វេសប៊ុក៖​ កាលពីថ្ងៃទី៩ ខែវីច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ កន្លង ទៅនេះ ក្នុងបណ្តាញសង្គមរបស់ឯឧត្តម ខៀវ កញ្ញារិទ្ធិ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័ត៌មាន បានបង្ហោះនៅ យន្តការពី ដើម្បីលប់បំបាត់អ្នកបញ្ជាយានយន្ត បញ្ច្រាសទិសទៀត។ ក្នុងនោះយន្តការទាំង ២នោះរួម មាន៖

១. គួរបញ្ចូលច្បាប់ចរាចរណ៍ បូកនឹងសុជីវធម៌តាមផ្លូវទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា ដើម្បីអោយវាក្លាយជាទម្លាប់
២. ឈានដល់ការអនុវត្តន៍ពិន័យតឹងរឹង ដែឈានដល់ការលុបចោលប័ណ្ណបើកបរ