អ្នកមានអំណាច មានលុយ ចាក់របងព័ទ្ធអណ្ដូងទឹកពីបុរាណ ធ្វើអោយប្រជាពលរដ្ឋវេទនាទៅរែកទឹកយកមកប្រើ …(មានវីដេអូ)

0
718

ប្រភពហ្វេសបុក៖បច្ចុប្បន្នពិភពលោកកំពុងតែជ្រួលច្របល់ ភ័យខ្លាចនឹងវីរុសផ្លូវដង្ហើមប្រភេទថ្មី កូរ៉ូណា រឺ COVID-19 ស្របពេលដែលកម្ពុជាកំពង់តែរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់ រហូតដល់១២ករណីនាពេលថ្មីនេះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បញ្ហានេះប្រជាពលរដ្ឋមានការភ័យខ្លាច មិនសូវជាហ៊ានចេញទៅណានោះទេ ហើយវាបានប៉ះពាលសេដ្ឋកិច្ចជាតិយ៉ាងខ្លាំងដែរ។ស្របពេលគេនាំគ្នាខ្លាចវីរុស បែជាប្រជាជនមួយក្រុមនាំគ្នាខ្លាចដាច់ទឹកប្រើប្រាស់ ជាងវីរុសទៅទៀត ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

យោងតាមវីដេអូដែលម្ចាស់អាខោនហ្វេសបុកឈ្មោះLyly Cambodia បានសរសេបង្ហោះ អំពីការធ្វើរបងថ្មរ ព័ទ្ធជុំវិញ អណ្ដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាំងពីយូណាស់មកហើយ ដែលធ្វើអោយពួកគាត់មិនមានទឹកប្រើប្រាស់ត្រូវទៅរែកទឹក ឆ្លងរបងថ្មយ៉ាងខ្ពស់បែបនេះ។ តើវីរុស និង ដាច់ទឹកមួយណាគួរអោយខ្លាចជាង?គាត់បានសរសេរ និង បង្ហោះវីដេអូដូចខាងក្រោមថា៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

«ខ្ញុំឃើញពួកគាត់បែបនេះ នឹកឃើញខ្លួនខ្ញុំទិញដី១កន្លែងភ្ជាប់ជាមួយស្រះទឹក ដោយម្ចាស់ដីគាត់ត្រឹមទុក១ម៉ែត្រកន្លះគ្រាន់ចុះប្រើទឹកស្រះនុង
ខ្ញុំក៏រុំព័ទ្ធរបង ស្រាប់តែជិត១ឆ្នាំគាត់មកដល់ផ្ទះខ្ញុំពួកគាត់ថា÷លក់ដី១ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងទៀត ខ្ញុំក៏ថាបើពូមីងលក់១ម៉ែត្រកន្លះហ្នឹងទៀត តើចុះប្រើទឹកយ៉ាងណា? ពួកគាត់ ដូចមិនខ្វល់ អង្វរខ្ញុំង៉ូវៗបែជាខ្ញុំខ្វល់ជំនួសគាត់ទៅវិញ បានត្រឹមផ្ទេរសិទ្ធ បោះបង្គោលចោលទៅ ខ្ញុំណាទៅដាច់ចិត្តបិទច្រកទឹកក្រុមគ្រួសារគាត់ប្រើនោះ #បើខ្ញុំបិទរបងក៏មិនខុសពីវីដេអូនេះប៉ុន្មានទេ»៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សូមទស្សនាវីដេអូខាងក្រោម៖