តើមានរឿងអ្វីទៅ​? បានជា ក​ញ្ញា មាន សូនីតា​ ពោលពាក្យបែបនឹង​ “សង្ឃឹមថាក្រោយមេឃភ្លៀងមេឃស្រឡះ”

0
103

ធ្លាប់មានអ្នកនិយាយថា ធ្វើជាមនុស្សស្រី រឹងមាំពេក មិនសូវមានសំណាងទេ តែខ្ញុំថា ធ្វើជាមនុស្សស្រីមិនសូវមានសំណាង វាក៏ល្អជាង ធ្វើជាមនុស្សស្រីដែលរងកម្ម ចាំតែទទួលរងថ្មបាក់ ការឈឺចាប់ និងការធ្វើបាបពីនរណាម្នាក់។